โกงเงิน Airport Scanner บน iPhone โดยไม่ต้อง Jailbreak

วิธีการง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนครับ ไม่ต้อง Jailbreak ด้วย

ใช้ iExplorer หรือโปรแกรมคล้ายๆ กันดึงไฟล์ Game.sav ออกมาจาก folder Document ของเกมส์
จากนั้นใช้โปรแกรมประเภท HexEditor (ผมใช้ HexFriend) เปิดไฟล์ที่ดึงออกมา
หา 42554B53 00000004 จากนั้นนับไปอีก 4 bytes แล้วเพ่งไว้ดีๆ
แก้เลข 4 bytes นั้นเป็นจำนวนเงินที่ต้องการ (ตามภาพ ผมแก้เป็น 00FFFFFF)

Screen-Shot-2555-09-29-at-7.35.58-AM

save แล้ว upload คืนที่เดิม
เสร็จแล้วครับ : )

IMG_06601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *